Marudhara Shikshak Prashikshan Mahavidhyalaya
Affiliated by Jai Narayan Vyas University, Jodhpur, & N.C.T.E.
+91-2988-227153       gyanviharbalotra08@gmail.com

Contact Us

Marudhara Shikshak Prashikshan Mahavidhyalaya

Asada - Balotra
Distt.: Barmer, Rajasthan
Phone : +91-2988-227153
E-mail : gyanviharbalotra08@gmail.com
Website : www.marudhara.org